Link download Photoshop CC 2015 tốc độ cao

download Photoshop CC 2015

Photoshop CC 2015 Photoshop CC 2015 được phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2015. Adobe đã thêm một số tính năng bao gồm Adobe Stock, là một thư viện cho phép truy cập nhanh các template sẵn có. Photoshop CC 2015 cũng tăng thêm số hiệu ứng trên một layer, ví dụ như […]