Cách xoá Nginx Vhost Centmin Mod

xoá nginx vhost centmin mod

Xoá Nginx vhost Centmin Mod một cách thủ công sẽ tránh được rủi ro khi bạn muốn xoá website và dữ liệu trên VPS

Cách chuyển phiên bản Centmin Mod

Cách chuyển phiên bản Centmin Mod

Cách chuyển phiên bản Centmin mod từ stable sang beta và ngược lại một cách đơn giản mà không ảnh hưởng đến server của bạn.

Cài đặt Centmin Mod trên CentOS 7

Cài đặt Centmin Mod

Hướng dẫn cài đặt Centmin Mod trên CentOS 7 để quản lý VPS. Centmin Mod có thể nói là một script quản lý VPS tốt nhất hiện nay về tốc độ, hiệu năng và bảo mật.