Mới nhất

Cách xoá Nginx Vhost Centmin Mod

xoá nginx vhost centmin mod

Khi thêm website vào VPS được quản lý bằng Centmin Mod, ta sẽ dụng menu số 2 hoặc số 22. Mỗi website được thêm sẽ tạo ra một Nginx vhost. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng nếu không có nhu cầu sử dụng website trên VPS nữa hoặc bạn muốn di chuyển sang server mới và muốn xoá dữ liệu ở server cũ đi, lúc này bạn có thể xoá website đó đi theo các bước dưới đây.

Đầu tiên bạn nên biết file cấu hình Nginx vhost và Thư mục chứa website sẽ nằm ở đâu trên server.

Đường dẫn conf Nginx vhost sẽ ở

				
					/usr/local/nginx/conf/conf.d/domain.com.conf
				
			

Đường dẫn kết nối SSL vhost của Nginx sẽ ở

				
					/usr/local/nginx/conf/conf.d/domain.com.ssl.conf 
				
			

Thư mục chứa toàn bộ mã nguồn của website.

				
					/home/nginx/domains/domain.com/
				
			

Nếu bạn chưa hoặc quên back-up dữ liệu của domain việc xoá Nginx vhost thủ công sẽ an toàn hơn cho bạn trong trường hợp này.

Các bước xoá Nginx vhost Centmin Mod

  1. Backup file cấu hình Nginx website của bạn bằng lệnh.
				
					cp -a /usr/local/nginx/conf/conf.d/domain.com.conf /usr/local/nginx/conf/conf.d/domain.com.conf.bak
				
			

Backup dữ liệu của website bằng lệnh.

				
					cp -a /home/nginx/domains/domain.com/ /home/nginx/domains/domain.com.bak/
				
			

2. Xoá file cấu hình vhost của domain và thư mục gốc của domain. Sử dụng các lệnh sau:

				
					  rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/domain.com.conf
				
			
				
					rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/domain.com.ssl.conf
				
			
				
					rm -rf /home/nginx/domains/domain.com/
				
			

Nếu bạn sử dụng Centmin Mod 1.2.3-eva2000.08+ dùng các lệnh sau để xoá vhost và domain

rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/existingdomain.com.conf
rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/existingdomain.com.ssl.conf
rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/existingdomain.com/existingdomain.com.crt
rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/existingdomain.com/existingdomain.com.key
rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/existingdomain.com/existingdomain.com.csr
rm -rf /home/nginx/domains/existingdomain.com

Nếu đang sử dụng Centmin Mod 123.09beta01 dùng những lệnh sau để xoá vhost và domain.

pure-pw userdel YOURFTPUSERNAME
rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/existingdomain.com.conf
rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/existingdomain.com.ssl.conf
rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/existingdomain.com/existingdomain.com.crt
rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/existingdomain.com/existingdomain.com.key
rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/existingdomain.com/existingdomain.com.csr
rm -rf /home/nginx/domains/existingdomain.com
rm -rf /root/.acme.sh/existingdomain.com

3. Nếu muốn xoá file back-up của domain có thể dùng 2 lệnh sau.

				
					rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/existingdomain.com.conf.bak
				
			
				
					rm -rf /home/nginx/domains/existingdomain.com.bak/
				
			

Đừng quên khởi động lại nginx sau khi xoá vhost nhé!

				
					service nginx restart
				
			
0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng kí
Thông báo khi
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments