Mới nhất

Kiểm tra Service đang chạy trên CentOS

Đang dùng 2 cái VPS cài CentOS để chạy 2 cái website nhỏ nhỏ nên thường xuyên kiểm tra các service đang chạy, tiện thể viết luôn một bài lệnh kiểm tra các service đang chạy trên CentOS cho mọi người khi cần dùng đến :D

Lệnh kiểm tra service đang chạy trên CentOS 6

Các lệnh dưới đây dùng để kiểm tra các dịch vụ đang chạy trên CentOS 6.

service --status-all
service --status-all | more
service --status-all | grep ntpd
service --status-all | less

Lệnh xem trạng thái của một services bất kì​. Ví dụ kiểm tra trạng thái của nginx

service nginx status
kiem-tra-nginx-status
Kiểm tra trạng thái của Nginx

Liệt kê các Service đang chạy và Port mà các service này đang sử dụng.

netstat -tulpn
Kiểm tra Service đang chạy trên CentOS

Lệnh kiểm tra service đang chạy trên CentOS 7

Sử dụng lệnh sau để liệt kê tất cả các service đang chạy trên CentOS 7.

systemctl list-unit-files
Kiểm tra Service đang chạy trên CentOS

Để kiểm tra trạng thái của một service ta dùng lệnh sau.

systemctl status [tên của service]

Ví dụ kiểm tra trạng thái của nginx

Kiểm tra Service đang chạy trên CentOS

Liệt kê các Service đang chạy và Port mà các service này đang sử dụng cũng giống như trên CentOS 7 ta sử dụng lệnh:

netstat -tulpn
Kiểm tra Service đang chạy trên CentOS

Trên đây là một số lệnh cơ bản để kiểm tra các service mà mình hay dùng 2 server CentOS của mình, nếu các bạn có bổ sung đóng góp ý kiến gì thì cứ comment bên dưới nhé :D

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng kí
Thông báo khi
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments