Cách thêm nút back to top bằng Elementor

Cách thêm nút back to top bằng Elementor rất đơn giản và nhanh chong cho website wordpress của bạn.