Cài đặt Centmin Mod trên CentOS 7

Giới thiệu Centmin Mod

Centmin Mod LEMP(Linux, Nginx, MariaDB MySQL & PHP-FPM) là một Unix bash script chỉ chạy trên CentOS 6 và CentOS 7 sử dụng shell menu để quản lý VPS. Shell menu giúp bạn quản lý phiên bản Nginx-PHP, nâng cấp hoặc hạ cấp Nginx-PHP, thiết lập vhost và rất nhiều tính năng khác nữa.

Centmin Mod có thể nói là một script quản lý VPS tốt nhất hiện nay về tốc độ, hiệu năng và bảo mật. Đặc biệt tác giả của script cập nhật liên tục các phiên bản beta và hỗ trợ cũng rất nhiệt tình thông qua forum https://community.centminmod.com. (Hơn đứt VPSSIM mà mình đăng dùng :P)

Cài đặt Centmin Mod

Đầu tiên là đăng nhập vào VPS với quyền quản trị cao nhất, trên Mac bạn có thể làm theo hướng dẫn, trên win các bạn có thể sử dụng Putty.

Centmin Mod có 2 phiên bản để bạn tuỳ chọn cài đặt là Stable và Beta. Bạn có thể cài cái nào cũng được và có thể chuyển đổi qua lại giữa 2 phiên bản sau này. Sự khác nhau cơ bản giữ 2 phiên bản là khả năng hỗ trợ PHP.

Phiên bản Centmin Mod Stable mới nhất là 124.00stable sẽ mặc định cài đặt PHP 7.4 . Để cài đặt Centmin Mod  124.00stable ta dùng lệnh

				
					yum -y update; curl -O https://centminmod.com/installer.sh && chmod 0700 installer.sh && bash installer.sh
				
			

Để cài PHP 8.0 dùng lệnh ta dùng lệnh

				
					yum -y update; curl -O https://centminmod.com/installer80.sh && chmod 0700 installer80.sh && bash installer80.sh
				
			

Và để cài đặt Centmin Mod 124.00stable với phiên bản PHP 8.1 mới nhất ta dùng lệnh. 

				
					yum -y update; curl -O https://centminmod.com/installer81.sh && chmod 0700 installer81.sh && bash installer81.sh
				
			

Ở trên là hướng dẫn cài đặt Centmin mod phiên bản stable dành cho các bạn thích sự ổn định, it vọc vạch các tính năng khác trên centmin mod, nếu bạn muốn vọc vạch nhiều hơn và dùng thử các tính năng mở rộng (add-on) các bạn có thể cài đặt centmin mod beta và bản beta mới nhất là 130.00beta

Để cài đặt centmin mod 130.00beta với php 7.4 ta dùng lệnh

				
					yum -y update; curl -O https://centminmod.com/betainstaller74.sh && chmod 0700 betainstaller74.sh && bash betainstaller74.sh
				
			

Để cài đặt centmin mod 130.00beta với php 8.0 ta dùng lệnh

				
					yum -y update; curl -O https://centminmod.com/betainstaller80.sh && chmod 0700 betainstaller80.sh && bash betainstaller80.sh
				
			

Để cài đặt centmin mod 130.00beta với php 8.1 ta dùng lệnh

				
					yum -y update; curl -O https://centminmod.com/betainstaller81.sh && chmod 0700 betainstaller81.sh && bash betainstaller81.sh
				
			

Quá trình cài đặt Centmin Mod sẽ kéo dài khoảng 20′ và Centmin Mod sẽ tự động cài các thành phần như

 • Nginx Mainline phiên bản mới nhất.
 • PHP-FPM 5.5 + Zend OpCache & hỗ trợ PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, PHP 7.0, 7.1, 7.2 hoặc 7.3
 • MariaDB 10
 • PHP opcode cache: Zend OpCache, APC Cache, Xcache
 • CSF Firewall
 • Pure-FTPD
 • …..

Sau khi hoàn tất cài đặt Centmin Mod bạn sẽ thấy một số thông tin như

*************************************************
PHP Info Login File: /usr/local/nginx/html/7535701b_phpi.php
PHP Info Login: vultr.guest/7535701b_phpi.php
PHP Info Login username: phpiadminUL1A21PC3e4T2Zc
PHP Info Login password: jBltxRmEENhdwnBwKcYlyqKTQ
*************************************************

*************************************************
* Zend Opcache Stats Password / URL
*************************************************

-------------------------------------------------------
File Location: /usr/local/nginx/html/69939c1850b75fab_opcache.php
Password protected vultr.guest/69939c1850b75fab_opcache.php
-------------------------------------------------------
Username: opadmink5bXB03iEiKx0g
Password: ukRjxLh1cNWJ3R1ODTYYqRogcKQKyg
-------------------------------------------------------
*************************************************
* MariaDB Security Setup
*************************************************

-------------------------------------------------------
MySQL root user password set
MySQL root user added to /root/.my.cnf
-------------------------------------------------------
MySQL root password: FXIPjofQFfREtSykmR9S6jtiF9i
-------------------------------------------------------
*************************************************
* MariaDB Security Setup Completed
*************************************************

Và thời gian để hoàn thành việc cài đặt Centmin Mod.

sau khi cai xong centmin

Để sử dụng Centmin Mod ta sử dụng lệnh

				
					centmin
				
			

Sau đó shell menu của centmin sẽ hiện ra

--------------------------------------------------------
   Centmin Mod Menu 123.09beta01 centminmod.com   
--------------------------------------------------------
1). Centmin Install
2). Add Nginx vhost domain
3). NSD setup domain name DNS
4). Nginx Upgrade / Downgrade
5). PHP Upgrade / Downgrade
6). XCache Re-install
7). APC Cache Re-install
8). XCache Install
9). APC Cache Install
10). Memcached Server Re-install
11). MariaDB MySQL Upgrade & Management
12). Zend OpCache Install/Re-install
13). Install/Reinstall Redis PHP Extension
14). SELinux disable
15). Install/Reinstall ImagicK PHP Extension
16). Change SSHD Port Number
17). Multi-thread compression: zstd,pigz,pbzip2,lbzip2
18). Suhosin PHP Extension install
19). Install FFMPEG and FFMPEG PHP Extension
20). NSD Install/Re-Install
21). Update - Nginx + PHP-FPM + Siege
22). Add WordPress Nginx vhost + Cache Plugin
23). Update Centmin Mod Code Base
24). Exit
--------------------------------------------------------
Enter option [ 1 - 24 ]

Bây giờ bạn muốn sử dụng chức năng nào của Centmin Mod, chỉ cần nhập số tương ứng với chức năng đó là được.

4.9 11 votes
Đánh giá bài viết
Đăng kí
Thông báo khi
guest

6 Comments
cũ nhất
mới nhất
Inline Feedbacks
View all comments
tuan do la
tuan do la
Khách
18/04/2020 7:09 pm

cam on ban

minh
minh
Khách
19/05/2020 8:22 am

co cach nao de cai luon PHP 7.4 khong ban

kwangchung@gmail.com
Khách
19/06/2020 1:33 pm

nice tutorial

Hoang
Hoang
Khách
29/10/2020 3:40 pm

cam on Son, dang tim cai nay

trang
trang
Khách
18/12/2020 12:19 pm

cam on ad