Thử mở 5 Survival Tokens và cái kết

Hôm nay thấy Scopely bán 5 cái Survival tokens với giá khá rẻ nên quyết định thử vận may xem sao. Kết quả: 1 Magna đỏ 5 sao và 4 lính 4 sao. Nói chung toàn lính cùi.