Tải về miễn phí gói Typographic + 60 Logos giá 2900$

gói Typographic + 60 Logos giá 2900$

Nhân đợt giảm giá cực lớn của gói này trên Creative Market bạn khohinh.net đã get về chia sẻ cho mọi người. Giá gốc của gói này tới 2900$ tuy nhiên hiện đang giảm giá chỉ còn 19$. Gói này bao gồm tất cả các phông chữ của tác giả đã từng tạo + 60 logo […]