Download miễn phí gói graphics 16300 in 1

giant bundle1

Lần này bạn khohinh lại share tiếp một gói graphic cực khủng nữa từ Creative Market đó là 16300 in 1 – GRAPHIC GIANT BUNDLE. Gói này có giá 24$ thôi nhưng có rất nhiều item bên trong nhé. Gói này của tác giả Julia Dream với 16300 item bên trong gồm: Watercolor Elements, Marker Elements, Illustrations, Objects, […]

Nhân vật mới: Lydia

Lydia

Giới thiệu Lydia Hôm nay Scopely sẽ bổ sung một nhật vật mới nữa vào danh sách các lính 5 sao có thể nâng cấp là Lydia với các thông số rất khủng. Thông số của Lydia 6 sao như sau: Leader skill: Thêm 40% máu và 40% thủ cho đồng đội là Fast  và […]