Cách trỏ domain về VPS ở Vultr

trỏ domain về VPS ở Vultr

Nếu bạn đang có một server ở Vultr thì có một cách rất nhanh để trỏ domain về VPS ở Vultr, đó là sử dụng DNS control panel.