Bộ Call-Outs cho Premier Pro

bộCall outs cho premier pro

Đây là bộ Call-Outs cho Premier Pro giúp bạn giới thiệu thông tin chi tiết về các vật thể trong video của mình.