1500 Transition Cho Premier Pro + Sound Effect

1500 transition cho premier pro

Gói 1500 transition cho Premier Pro rất thích hợp cho các các project như slideshow, intro, logo revels, làm video quảng cáo….Các hiệu ứng chuyển cảnh đã được tích hợp sẵn hiệu ứng âm thanh và rất dễ dàng sử dụng bằng cách kéo và thả vào timeline.