Tắt Dark Mode của Chrome trên macOS

Tắt Dark Mode của Chrome trên macOS

Nếu bạn muốn tắt Dark Mode của Chrome nhưng không muốn tắt Dark Mode của macOS thì phải làm thế nào? Mình sẽ hướng dẫn trong bài viết này nhé.