Theme WordPress miễn phí tháng 7 trên Themeforest

theme-wordpress-miễn-phí-trên-themeforest-tháng-7

Cứ mỗi tháng Evanto sẽ cho bạn tải về miễn phí một số theme WordPress trên chợ theme lớn nhất thế giới hiện tại là Themeforest. Hãy xem những theme wordpress đang miễn phí tải về trong tháng 7 này là nhưng theme nào nhé!