Quay lại dùng Theme cũ

Vì mãi vẫn chưa tìm được theme ưng ý nên quay lại dùng theme Frontier dù theme đã lâu không được update.