1000 Motion Text Preset cho Premier Pro

1000 Motion Text Preset cho Premier Pro

Gói 1000 Motion Text Preset cho Premier Pro bao gồm hơn 1000 text preset cho Premier Pro với rất nhiều phong cách khác nhau sử dụng được mọi loại phông chữ.