Category: Adobe Premier Pro

Motion Factory, plugin thay thế Essential Graphic trên Premier Pro CC 2018


motion factory premier pro

Với Essential Graphic trên Premier Pro CC 2017 bạn có thể thêm folder để gom các template giống nhau vào một chỗ, có thể xem các template dạng list hoặc thumbnail. Nó chung là được tổ chức rất tốt. Tuy nhiên trên Premier Pro CC 2018 Essential Graphic đã hoàn toàn khác. Không còn tạo được […]

Đọc tiếp