Ghost CLI là gì?

Ghost Cli là gì?

Ghost CLI là gì? Là một công cụ với đầy đủ chức năng giúp bạn cài đặt và cấu hình Ghost CMS. Mục đích chính của Ghost CLI là có thể cài đặt hoặc cập nhật Ghost trong một dòng lệnh duy nhất. Cài đặt & Cập nhật Ghost-CLI là một mô-đun NPM có thể […]

Cài đặt Ghost CMS trên VPS của Vultr

Cài đặt Ghost CMS trên VPS của Vultr

Ghost cũng giống như Wordpress là một CMS(content management system) mã nguồn mở, nhưng mới xuất hiện dùng để tạo website được xây dựng dựa trên nền tảng hỗ trợ xây dựng ứng dụng web (Web Application) Node JS. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Ghost CMS trên VPS chạy Ubuntu 18.10 của Vultr.