Category: Sử Dụng VPSSIM

VPSSIM là tên gọi tắt của VPS SIMPLE – một tiện ích tự động cài đặt và tối ưu Nginx – PHP – MariaDB (LEMP) cho Centos VPS.  Không như những control panel được biết bằng ngôn ngữ PHP chạy trên trình duyệt, VPSSIM chỉ chạy trên SSH và không chạy ngầm nên không hề tiêu thụ tài nguyên VPS khi không sử dụng. Chính điều này giúp VPS của bạn có thể dành hết công suất để phục vụ các service liên quan tới việc vận hành website.

VPSSIM được tích hợp rất nhiều chức năng thể hiện bằng những menu thân thiện và dễ hiểu, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức khi sử dụng VPS.

Nếu chưa biết VPSSIM sử dụng như thế nào, bạn hãy build 1 VPS, cài đăt và dùng thử. Sau khi trải nghiệm xong, chắc chắn bạn sẽ muốn sử dụng VPSSIM làm trình quản lý VPS của mình.