Cách chuyển hướng liên kết trong Nginx

Cách chuyển hướng liên kết trong Nginx

Chuyển hướng liên kết trong Nginx sử dụng các trường hợp bạn muốn chuyển website sang tên miền mới, chuyển hướng URL sang URL khác tạm thời hoặc vĩnh viễn.