Nhân vật mới: Lydia

Lydia

Giới thiệu Lydia Hôm nay Scopely sẽ bổ sung một nhật vật mới nữa vào danh sách các lính 5 sao có thể nâng cấp là Lydia với các thông số rất khủng. Thông số của Lydia 6 sao như sau: Leader skill: Thêm 40% máu và 40% thủ cho đồng đội là Fast  và […]

Thử mở 5 Survival Tokens và cái kết

Hôm nay thấy Scopely bán 5 cái Survival tokens với giá khá rẻ nên quyết định thử vận may xem sao. Kết quả: 1 Magna đỏ 5 sao và 4 lính 4 sao. Nói chung toàn lính cùi.