Ứng dụng macOS Rambox dùng để chat và quản lý mail dạng All-in-one

Ứng dụng macOS Rambox

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng có thể chat được cùng lúc skype, facebook messenger,…. Hay một ứng dụng có thể mở được một lúc vài gmail, hotmail,…. Rambox chính là một ứng dụng macOS có thể làm thoả mãn phần nào những yêu cầu trên của bạn. Rambox là một ứng dụng chạy […]