Những plugin wordpress tốt nhất 2018

Những plugin wordpress tốt nhất 2018

Đã dùng WordPress thì phải cài plugin, tuy nhiên có cả một rừng plugin và thật khó để biết là nên cài những plugin nào. Trong bài viết này mình và các bạn sẽ liệt kệ một số plugin wordpress nổi bật và lý do tại sao plugin đó tốt và đáng dùng nhé.