Wordpress 5.8

WordPress 5.8 chính thức phát hành

Tìm hiểu những tính năng mới trên Wordpress 5.8 và những cải tiến của block editor trên phiên bản này.