macOS mojave bản chính thức sẽ phát hành vào ngày 24/9