Cách hiện file ẩn trên macOS nhanh nhất không cần terminal